Kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas

Kandidatų, darbuotojų vertinimai

 

Įsitraukę, motyvuoti ir kompetentingi darbuotojai – tai didžiausias organizacijų turtas ir pagrindas, siekiant strateginių verslo tikslų. Remdamiesi ilgamete „MPS Baltic“ ekspertine patirtimi bei naujausiomis lyderystės, organizacijų valdymo ir organizacinės psichologijos žiniomis, savo klientams padedame tikslingai įvertinti turimas kompetencijas ir priimti sprendimus žmogiškųjų išteklių srityje. Vertindami vadovų ir specialistų asmenines savybes, motyvaciją, mąstymo gebėjimus galime ne tik nustatyti jų turimą kompetencijų lygį, bet įvertinti darbuotojų ar visos komandos potencialą bei galimą ugdymo kryptį.

Kompetencijų vertinimai

KANDIDATO TINKAMUMO VERTINIMAS

Kandidato tinkamumo pareigoms vertinimas skirtas užtikrinti, kad geriausi profesionalai dirbtų jiems tinkamose darbo vietose.

„MPS Baltic“ taikome modernius ir moksliškai patvirtintus metodus, leidžiančius nustatyti tinkamiausius kandidatus į specialisto ar vadovo pareigas, priimti sprendimus dėl profesionalo augimo ir tobulėjimo organizacijoje ar tarptautinėje aplinkoje. Atliekami vertinimai klientams padeda ne tik priimti teisingus sprendimus dėl įdarbinimo, bet ir spręsti organizacinės plėtros klausimus ir sudaryti darbuotojų profesinio potencialo planus.

Kompetencijų vertinimo metu, atsižvelgdami į įmonės situaciją ir tikslus, tiriame kandidato motyvaciją, darbinę patirtį, potencialą ir gebėjimą mokytis ir prisitaikyti, bendrąsias ir lyderystės kompetencijas, mąstymo gebėjimus.

LYDERYSTĖS KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Aukščiausių vadovų asmeninės savybės ir darbo metodai turi reikšmingos įtakos organizacijos veiklos dinamikai ir kultūrai, darbuotojų pasitenkinimui darbu. Nors vadovavimo kriterijai skiriasi, priklausomai nuo konkrečios organizacijos strategijos, kultūros ir aplinkos, kurioje veikiama, lyderystės kompetencijų vertinimas atliekamas atsižvelgiant tiek į įmonės specifiką, tiek ir į tarptautines lyderystės gerąsias praktikas ir kompetencijas.

Lyderystės kompetencijų vertinimą rekomenduojama taikyti visų aukščiausio lygio vadovų atrankų metu bei priimant sprendimus dėl darbuotojų tinkamumo pareigoms užimti įmonės viduje. Sprendimai, priimti remiantis lyderystės kompetencijų vertinimais, sumažina vadovų įdarbinimo ar paskyrimo klaidų rizikas, stiprina vidinę organizacijos kultūrą bei darbdavio įvaizdį. 

Šiuos vertinimus atlieka MPS Baltic konsultantai, pasitelkdami pasaulyje pripažintas SHL kompetencijų vertinimo metodikas. 

Kompetencijų ugdymas

Ugdytinų kompetencijų vertinimas – tai puiki metodika ne tik įvertinti darbuotojo stiprybes ir tobulintinas sritis, numatyti jo augimo potencialą ir kryptį, bet ir pačiam asmeniui geriau save pažinti ir paskatinti jį patį ieškoti būdų augti profesiniame kelyje.

„MPS Baltic“ konsultantai detaliai pristato kompetencijų vertinimo rezultatus ir ugdymo gaires tiek darbuotojo vadovui, tiek ir pačiam vertinamajam. Konsultantai pristato ir analizuoja gautas išvadas, konsultuoja ne tik kokios galėtų būti ugdymosi kryptys, bet ir kokios priemonės galėtų būti efektyvios ir tikslingiausios.

Kompetencijų vertinimai | Vertinimų Procesas

Procesas ir įrankiai

 

Kompetencijų vertinimui naudojame pažangiausias ir patikimas šiuolaikines metodikas – klausimynus, testus, įvairias praktines užduotis bei interviu. Priklausomai nuo kompetencijų vertinimo tikslo, klientui galime suteikti išsamios informacijos apie vertinamojo individualias ar vertintos grupės komandines kompetencijas. Sudarome galimybę palyginti atskirus vertinamuosius, sužinoti apie komandos stipriąsias ar ugdytinas kompetencijas.

Kompetencijų vertinimas gali būti naudingas ir pritaikytas visuose darbuotojo „kelionės“ organizacijoje etapuose: nuo sprendimo dėl naujo kandidato pasirinkimo ir jo įdarbinimo, karjeros, augimo ir tobulėjimo planavimo, iki atsisveikinimo su darbuotoju ir jo išlydėjimo iš organizacijos.

Bendradarbiavimas ir saugi aplinka. Užtikriname kompetencijų vertinimo kokybę, kuri ypač priklauso nuo atviro bendravimo, organizacijos vadovų ir vertinamųjų įsitraukimo bei sklandžios komunikacijos viso proceso metu.

Objektyvumas. Kartu su klientu nusistatome aiškius vertinimo kriterijus bei parenkame vertinimui tinkamiausius metodus. Objektyvumui užtikrinti, vertinime dalyvauja bent du konsultantai, o kiekvienai kompetencijai įvertinti naudojame bent keletą vertinimo metodų.

Aukščiausia kokybė ir ilgametė patirtis. Vertinimų kokybę užtikrina ne tik profesionalios ir patikimos vertinimo metodikos, bet ir mūsų konsultantų verslo aplinkos išmanymas, nuolatinis tobulėjimas bei ilgametė patirtis vertinimų srityje.

Efektyvumas. Vertinimus atliekame pasitelkdami keletą skirtingų metodų – tyrimai rodo, jog tai geriausias būdas užtikrinti kuo tikslesnes kandidato darbo rezultatų prognozes.

Pozityvi kandidatų patirtis. Atliekamą vertinimą paverčiame malonia patirtimi kandidatams – atliepiame aukščiausius etikos ir kokybės reikalavimus, užtikriname grįžtamąjį ryšį.

Pažangiausios metodikos. Mūsų konsultantai vadovaujasi tarptautinėmis vertinimų etikos normomis bei pasitelkia Lietuvos rinkai adaptuotas, pasaulyje pripažintas kompetencijų vertinimo metodikas SHL, WOPI, MPS.

Kompetencijų vertinimai | Vertinimo įrankiai

SHL metodai: pažangiausi vadovavimo kompetencijų vertinimo sprendimai

 

SHL – viena iš pasaulyje pirmaujančių kompanijų, daugiau nei 40 metų veikiančių organizacijų konsultavimo bei darbuotojų vertinimo srityje. Šios metodikos leidžia įvertinti asmens mąstymo gebėjimus, asmenybės savybes ir elgesio būdą, turimas vadovavimo kompetencijas bei potencialą.

„MPS Baltic“ yra licencijuota SHL atstovė Lietuvoje, taikanti šias metodikas kandidatų vertinimui ir vedanti mokymus lietuvių kalba. Klientams, jau turintiems licencijas darbui su SHL metodikomis, siūlome testų naudojimo ir rezultatų interpretavimo mokymus naujiems vartotojams bei mokymus jau licencijuotiems vartotojams, norintiems atnaujinti ar pagilinti turimas žinias ir įgūdžius . Organizacijoms, norinčioms įsidiegti SHL metodikas, padedame įsigyti SHL kompetencijų vertinimo metodų licenciją bei apmokome vartotojus.

Vertinimų metodikos

SHL | HIPO – aukšto potencialo talentų vertinimas

SHL aukšto potencialo talentų nustatymo modelis – HIPO  – padeda nustatyti asmens potencialą lemiančius veiksnius, juos įvertinti ir ugdyti. Remiantis HIPO vertinimo rezultatais, organizacijos daug lengviau ir efektyviau gali planuoti investicijas į ilgalaikius darbuotojų mokymus ar individualų ugdymą, formuoti vadovų ar ekspertinių specialistų pamainą ilgalaikėje perspektyvoje.


SHL | Asmenybės profesinis klausimynas (OPQ)

SHL Profesinis asmenybės klausimynas (OPQ) – tai universalus įrankis, leidžiantis įvertinti kandidato tinkamumą būsimam darbui, nuspręsti apie asmens tipišką elgesį ar jam būdingą darbo stilių, taip pat vertinti vadovavimo kompetencijas, potencialą ar prognozuoti karjeros perspektyvas.

SHL | Darbinės situacijos simuliacijos

Kompetencijų vertinimui dažnai naudojamos įvairaus sudėtingumo ir trukmės užduotys, simuliuojančios realias darbines situacijas. Pavyzdžiui, vadovo pokalbis su sudėtingu pavaldiniu, įmonių sujungimo strateginio plano sukūrimas ar kt. Užduotys parenkamos pagal vertinamos pareigybės lygį bei vertinamajam keliamus tikslus, jos gali būti individualios ar grupinės, interaktyvios, kai prašoma įkūnyti tam tikrą vaidmenį, ar analitinio pobūdžio, kuomet vertintojams pristatomos išvados. Darbinės situacijos simuliacijos – tai puikus metodas vertinti komunikacijos, vadovavimo sprendimo priėmimo, įtakos darymo ir kitas kompetencijas.

SHL | Mąstymo gebėjimų testai (angl. Verify)

Šių testų tikslas – įvertinti asmens gebėjimą greitai ir tiksliai analizuoti įvairaus tipo informaciją, remiantis turimais duomenimis bei teikti sprendimus neturint išsamios informacijos. Testai pildomi internetu, galima pildyti lietuviškai ar kita pasirinkta kalba, rezultatai lyginami su tarptautine normine grupe.

Testų rūšys:

  • Skaitmeninis mąstymas (angl. Verify Numerical Reasoning)
  • Dedukcinis mąstymas (angl. Verify Deductive Reasoning)
  • Indukcinis mąstymas (angl. Verify Inductive Reasoning)
WOPI

WOPI (ang. Work Personality Inventory) yra standartizuotas klausimynas, naudojamas siekiant nustatyti asmenybės veiksnius, svarbius darbo aplinkoje. Tiriama 14 asmenybės elgesio sričių, atspindinčių darbo bei mąstymo stilius, asmenines nuostatas. Taip pat klausimynas leidžia įvertinti asmens tipišką vaidmenį komandoje.

MPS karjeros motyvacijos klausimynas

Šis metodas suteikia informacijos apie vertinamą asmenį motyvuojančius veiksnius, atliekant darbą, renkantis užduotis ir siekiant karjeros tikslų. Motyvacijos profilis atskleidžia 12 pagrindinių asmenybę motyvuojančių išorinių bei vidinių veiksnių. 

MPS kompetencijų vertinimo interviu

Kompetencijų vertinimo interviu – tai struktūruotas pokalbis, kurio metu tiriamojo prašoma pateikti konkrečių pavyzdžių iš darbo situacijų, prisiminti savo elgesį, mąstymo strategiją, jausmus, papasakoti apie savo elgesį, pateikti sprendimus bei aplinkybes, kurios turėjo įtakos situacijos baigčiai. Realūs darbiniai pavyzdžiai padeda objektyviai įvertinti žmogaus elgesio būdą ir mąstymo stilių. Dažniausiai tai yra svariausias kompetencijų vertinimo metodas.

Susisiekite!